Hvordan bli medlem i broderskapet?

Publisert av RHK Webmaster den 30.04.15. Oppdatert 04.06.18.

Vår Orden ønsker hele tiden nye Brødre velkommen.
Ordenen er i kontinuerlig utvikling og rekruttering av nye medlemmer er derfor viktig for Ordenen og den enkelte Losje.

For å bli medlem, eller Ordensbroder som det heter, må du bli anbefalt av en eller to av Brødrene i vår Orden. Du må ha fylt 25 år og ha alminnelig god økonomi og vandel.

Ønsker du å søke om Opptakelse, eller å få mer opplysninger om Ordenen, kan du kontakte en du kjenner som er medlem i R.H.K., eller skrive en henvendelse til oss via menyen "Kontakt".

Losjer
Under menypunktet "Losjer" finner du oversikt over alle våre Losjer, og med link til den enkelte Losjes hjemmeside. Velg den losjen som er nærmest der du bor og få informasjon, samt navn på kontaktpersoner.