Styreoversikt

Per Støyva style=
Per Støyva
Storkommandør
Telefon: 915 13 134
Send e-post Send e-post
Svein Gaarder style=
Svein Gaarder
Storårmann
Telefon: 900 31 170
Send e-post Send e-post
Knut Olav Sunde style=
Knut Olav Sunde
Storprelat
Telefon: 91 38 87 63
Send e-post Send e-post
Roar Svendsen style=
Roar Svendsen
Storkantor
Telefon: 91 37 53 69
Send e-post Send e-post
Fred Edgar Thobiassen style=
Fred Edgar Thobiassen
Storseglbevarer
Telefon: 95 04 72 08
Send e-post Send e-post
Ivar Sørensen style=
Ivar Sørensen
Storstattholder
Telefon: 481 03 340
Send e-post Send e-post
Øystein Anderson style=
Øystein Anderson
1. Stormarskalk
Telefon: 913 03 891
Send e-post Send e-post
Gunnar Torp style=
Gunnar Torp
2. Stormarskalk
Telefon: 92 66 58 67
Send e-post Send e-post